Wie zijn wij

De leerlingen ervaren dat de volwassenen in de school vertrouwen hebben in hun kwaliteiten en luisteren naar hun wensen. We besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden van elke leerling: in de lessen, in de dagelijkse omgang met elkaar en tijdens de stages. Vanuit het uitgangspunt van gelijkwaardigheid staan we open voor de wensen, kansen en ideeën van iedere jongere.

Binnenkijken bij De Toekomst

Onze leerlingen

De Toekomst biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. Onze school is gespecialiseerd in het geven van onderwijs en begeleiding aan leerlingen met bijzondere ondersteuningsbehoeften. Deze ondersteuningsbehoeften liggen op het vlak van schoolse vaardigheden en didactiek, ’leren leren’, algemene dagelijkse levensverrichtingen, mobiliteit en communicatieve en sociaal-emotionele zelfredzaamheid. Onze leerlingen hebben verschillende uitdagingen op het gebied van hun ontwikkeling. Ook de aard en oorzaak van die uitdagingen zijn divers.

Wat onze leerlingen gemeen hebben, is dat ze zijn aangewezen op speciale begeleiding en speciale leermethoden in de voorbereiding op een actieve deelname aan de maatschappij. Voor veel leerlingen geldt dat zij in meer of mindere mate ondersteuning nodig blijven hebben in hun maatschappelijk functioneren.

Identiteit en speerpunten

De Toekomst heeft een protestants-christelijke signatuur. Vanuit die signatuur richten we ons op respect, gelijkwaardigheid en volwaardig mens-zijn. Wij zijn een open school waar iedereen welkom is en ruimte krijgt om zichzelf te zijn. De volgende drie uitgangspunten vormen de basis van ons onderwijs.

Doen wat werkt

Het doel bepaalt de actie. We stoppen met wat niet werkt. We onderzoeken de dingen die wel werken, om daarvan te leren.