Werken bij De Toekomst

Wij bieden speciaal voortgezet onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. We helpen jongeren om zich optimaal te ontplooien in een omgeving die bij hen past

Ons onderwijs

Op de Toekomst geven we onderwijs aan zo’n 125 leerlingen in kleine groepen. Onze leerlingen hebben veel begeleiding nodig, soms werken ze individueel met de leraar of onderwijsondersteuner aan een opdracht. In totaal zijn er 10 groepen met elk gemiddeld 12 leerlingen. Ons onderwijs is verdeeld in een onder-, midden- en bovenbouw.

De Toekomst is een stoere, uitdagende en veilige omgeving om te leren en te leven. Alles wat wij doen, is zinvol voor de toekomst van de jongere. Dat zie je ook aan hoe we cognitieve vakken invullen. We lezen bijvoorbeeld een recept in de leesles en in de rekenles gaan we de ingrediënten wegen. Praktijkondersteuners bieden de praktijkvakken, in onder meer groen, keuken, productie en schoonmaak. Daarnaast besteden we veel aandacht aan werknemersvaardigheden, sport, bewegen en gezond leven.

Elke groep heeft een mentor, deze geeft de cognitieve en creatieve vakken. Daarnaast krijgt elke klas wekelijks Kunst en Cultuur in ons atelier. In sommige groepen is structureel een onderwijsassistent aanwezig en in andere groepen alleen als het nodig is. We werken met de lesmethoden ‘Werken aan’ en ‘Scholing voor arbeid’. Daarmee kunnen leerlingen ook certificaten behalen. Onze leerlingen stromen uit naar arbeid, dagbesteding en heel soms een entree-opleiding.

Wat houdt werken bij ons in

Je start de dag samen met je collega’s in de ochtendbriefing. Hierin bespreek je praktische zaken en bijzonderheden. Vervolgens heeft ieder een taak in het ontvangen van de leerlingen. Vandaag vang jij de leerlingen op bij de fietsenstalling. Zo zorgen jij en je collega’s samen voor een fijne en rustige start van de dag.

Zodra jouw leerlingen binnen zijn start je met de lessen. Dat vraagt veel aanpassingsvermogen van jou, want de dag verloopt regelmatig anders dan gepland. Je veert mee met waar leerlingen op dat moment aan toe zijn en met wat er kan. Daarvoor durf je jouw voorbereiding los te laten als dat nodig is.

In de middag heb je pauzewacht. Soms gebeurt het dat een leerling iets meemaakt wat hij niet begrijpt. Daardoor kan gedrag ineens heftig worden. Jij begeleidt de leerling zodat de rust terugkeert. Daarvoor heb je jouw pedagogische vaardigheden hard nodig. Soms is ook fysiek te begrenzen nodig voor de veiligheid. Daarvoor krijg je een training samen met je team. Je staat er nooit alleen voor, want zodra een collega hoort dat er wat aan de hand is, komt hij direct kijken en krijg je hulp. Daarin kun je hier echt op elkaar vertrouwen.

Op vrijdagmiddag organiseer je met leerlingen en collega’s een vrijetijdsmiddag. Dan onderneem je met zijn allen een ontspannende activiteit. Soms ga je wandelen, dan weer mountainbiken of er is een knutsel- of spelletjesmiddag. Als de leerlingen naar huis zijn sluit je samen met collega’s de week af met een gezellige vrijdagmiddagborrel.

Het team

Ons team bestaat uit 45 mensen, met voor onderwijsbegrippen relatief veel mannen. Bij ons werken onderwijsassistenten, leraren, praktijkondersteuners, trajectbegeleiders, een logopedist, intern begeleider, orthopedagoog, conciërge en administratief medewerker.

Om van en met elkaar te leren, geven we elkaar feedback en tips en organiseren we regelmatig intervisiemomenten. Allemaal hebben we passie voor onze doelgroep. We maken het onderwijs echt samen. We zijn een vindingrijk team dat het elke dag beter wil doen voor leerlingen. Samen zorgen we voor een veilige leeromgeving waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen.

De Onderwijsspecialisten

Als je bij ons komt werken, krijg je een dienstverband vanuit De Onderwijsspecialisten. Binnen deze stichting werken 25 scholen samen aan onderwijs voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Samen laten we elk kind groeien.


Vacatures