Vakanties, studiedagen en lestijden

De eerste schooldag van schooljaar 2021-2022 is 30 augustus.

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie
18 oktober t/m 22 oktober
Kerstvakantie
27 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 4 maart
Goede Vrijdag
15 april
Tweede Paasdag
18 april
Meivakantie
25 april t/m 6 mei
Hemelvaartsdag
26 en 27 mei
Tweede Pinksterdag
6 juni
Zomervakantie
9 juli t/m 19 augustus

Studiedagen en vrije dagen

10 september
29 november
24 december (middag)
21 januari
8 maart
6 juli (middag)

Lestijden

Maandag
8.45 uur – 15.15 uur
Dinsdag
8.45 uur – 15.15 uur
Woensdag
8.45 uur – 12.30 uur
Donderdag
8.45 uur – 15.15 uur
Vrijdag
8.45 uur – 15.15 uur

De school is open vanaf 8.25 uur.

Pauzes

Eerste pauze: 10.25 uur – 10.40 uur
Tweede pauze: 12.20 uur – 12.50 uur

Vrijstellingen en ontheffingen

In sommige gevallen kunnen kinderen niet het voorgeschreven aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische redenen. U wordt verzocht deze situatie bij de start van het schooljaar, of het moment waarop uw zoon of dochter naar school gaat, te bespreken met de schoolleiding. Na overleg wordt dan bepaald of er vrijstelling wordt verleend of kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen. Vrijstelling kan in sommige gevallen worden verleend door het bevoegd gezag van de school of moet worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over vrijstellingen en ontheffingen kunt u terecht bij de schoolleiding