Vakanties, studiedagen en lestijden 2019-2020

De eerste schooldag van dit schooljaar is op 9 september.

Vakanties

Herfstvakantie
21 oktober t/m 25 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 28 februari
Goede Vrijdag
10 april
Tweede Paasdag
13 april
Meivakantie
27 april t/m 8 mei
Hemelvaartsdag
21 en 22 mei
Tweede Pinksterdag
1 juni
Zomervakantie
20 juli t/m 28 augustus

Studiedagen

24 september
27 november
20 december (middag)
20 januari
19 juni
17 juli (middag)

Lestijden

Maandag
8.45 uur – 15.15 uur
Dinsdag
8.45 uur – 15.15 uur
Woensdag
8.45 uur – 12.30 uur
Donderdag
8.45 uur – 15.15 uur
Vrijdag
8.45 uur – 15.15 uur

De school is open vanaf 8.25 uur.

 

Pauzes

Eerste pauze: 10.25 uur – 10.40 uur
Tweede pauze: 12.20 uur – 12.50 uur

 

Vrijstellingen en ontheffingen

In sommige gevallen kunnen kinderen niet het voorgeschreven aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische redenen. U wordt verzocht deze situatie bij de start van het schooljaar, of het moment waarop uw zoon of dochter naar school gaat, te bespreken met de schoolleiding. Na overleg wordt dan bepaald of er vrijstelling wordt verleend of kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen. Vrijstelling kan in sommige gevallen worden verleend door het bevoegd gezag van de school of moet worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over vrijstellingen en ontheffingen kunt u terecht bij de schoolleiding