Ouderavonden en oudergesprekken


Ouderavonden

Onze school organiseert jaarlijks onder andere een algemene ouderavond, groepsouderavond en themaouderavond. Tijdens deze bijeenkomsten informeren we u over ontwikkelingen binnen en buiten ons onderwijs. De data van de ouderavonden vindt u in de nieuwsbrief.

Oudergesprekken

Drie keer per jaar nodigen we u uit om de voortgang van uw zoon of dochter te bespreken. De mentor nodigt u uit voor de gesprekken over het handelingsplan in oktober, februari en juni. Daarnaast kunt u tussentijds natuurlijk een gesprek aanvragen.