Aanmelden

Voor de toelating van uw zoon of dochter tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze verklaring kan worden afgegeven door het samenwerkingsverband in uw regio. 

Stappenplan

U bent van plan uw zoon of dochter aan te melden bij onze school. Om u hierbij te ondersteunen volgt hieronder een stappenplan.

 1. Onze school heeft een open avond in november, u kunt dan de sfeer van onze school proeven.
 2. Na de open avond kunt u een afspraak maken met de teamleider van De Toekomst, Cindy Berends, voor een oriënterend gesprek en eventueel een rondleiding door de school. 
 3. Na dit gesprek kan de officiële aanmelding volgen d.m.v. het invullen van de aanmeldingsformulieren. 
 4. Deze aanmeldingsformulieren moeten voor 1 maart bij De Toekomst binnen zijn. 
 5. De Toekomst zal na ontvangst van uw aanmeldingsformulieren contact opnemen met de aanleverende school en het dossier van uw zoon of dochter opvragen t.b.v. de aanvraag van de Toelaatbaarheidsverklaring.
 6. De Toekomst met u contact moet worden opgenomen in verband met het aanvragen van de TLV.
 7. Als de aanvraag voor de TLV is ingediend, heeft het Samenwerkingsverband zes weken de tijd om de TLV al dan niet af te geven. 
 8. U ontvangt de TLV per post thuis van het Samenwerkingsverband.
 9. De toelating op De Toekomst is hiermee officieel. Vanaf dit moment nemen wij uw zoon of dochter mee in de nieuwe klassenindeling. 
 10. Via de teamleider hoort u in welke klas uw zoon of dochter terecht is gekomen, dit is eventueel middels een nieuw in te plannen gesprek. 
 11. In juni volgt er een kennismakingsmiddag voor de leerlingen waarbij zij kennis kunnen maken met hun mentor en klasgenoten voor het nieuwe schooljaar.

Het is van belang dat u op tijd uw zoon of dochter bij ons aanmeldt, dit in verband met de gehele procedure. Voor vragen vanuit uw zijde kunt u altijd terecht bij Cindy Berends, teamleider. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0318 610481.

Toelaatbaarheidsverklaring

Voor de toelating van uw zoon of dochter tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze verklaring kan worden afgegeven door het samenwerkingsverband in uw regio. Meer informatie vindt u op de website van het samenwerkingsverband: www.swvgeldersevallei.nl

Aanmelden

Voor meer informatie over aanmelden kunt u contact opnemen met onze directeur:

Paula Janssen
T 0318-610481
p.janssen@toekomst-ede.nl