Vakanties, studiedagen en lestijden

De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is maandag 22 augustus. Onze leerlingen moeten minimaal 1000 onderwijsuren per jaar volgen. En daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

De Toekomst heeft een vijf gelijke dagen rooster. De schooltijden zijn elke dag van 8.45 tot 14.30 uur. Wij houden altijd toezicht totdat de leerlingen weer naar huis zijn.

Pauzes

De leerlingen hebben in de ochtend een kwartier pauze. Tussen de middag hebben ze ook een kwartier pauze. Hier is een kwartier aan toegevoegd voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Daarmee hebben de leerlingen een half uur ruimte tussen de lessen. Leerlingen die vanwege een ernstige motorische beperking extra tijd nodig hebben om te eten, krijgen deze tijd uiteraard. Voor hen valt eten binnen het ontwikkelen van gezond en redzaam gedrag in hun persoonlijk toekomstperspectief. Daarmee is dit onderwijstijd.

Vrij vragen

Je zoon of dochter krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. Je kunt de vrije dag aanvragen bij de directeur. Het formulier daarvoor is verkrijgbaar bij de administratie.

Vrijstellingen en ontheffingen

In sommige gevallen kan je zoon of dochter niet het voorgeschreven aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische redenen. Bespreek dit dan met de schoolleiding.

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie
24 oktober t/m 28 oktober
Kerstvakantie
26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie
27 februari t/m 3 maart
Goede Vrijdag en Pasen
7 t/m 10 april
Meivakantie
24 april t/m 5 mei
Hemelvaart
18 en 19 mei
Pinksteren
29 mei
Zomervakantie
10 juli t/m 18 augustus

Studiedagen en vrije dagen

21 september
10 oktober
8 november
23 december
1 februari
6 april
9 juni

Lestijden

Maandag
8.45 uur – 14:30 uur
Dinsdag
8.45 uur – 14:30 uur
Woensdag
8.45 uur – 14:30 uur
Donderdag
8.45 uur – 14:30 uur
Vrijdag
8.45 uur – 14:30 uur

De school is open vanaf 8.25 uur.

Pauzes

Eerste pauze: 10.25 uur – 10.40 uur
Tweede pauze: 12.20 uur – 12.50 uur

Vrijstellingen en ontheffingen

In sommige gevallen kunnen kinderen niet het voorgeschreven aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische redenen. U wordt verzocht deze situatie bij de start van het schooljaar, of het moment waarop uw zoon of dochter naar school gaat, te bespreken met de schoolleiding. Na overleg wordt dan bepaald of er vrijstelling wordt verleend of kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen. Vrijstelling kan in sommige gevallen worden verleend door het bevoegd gezag van de school of moet worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over vrijstellingen en ontheffingen kunt u terecht bij de schoolleiding