Vakanties, studiedagen en lestijden

De eerste schooldag van schooljaar 2023-2024 is woensdag 23 augustus 2023. Onze leerlingen moeten minimaal 1000 onderwijsuren per jaar volgen. Daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

De Toekomst heeft een vijf gelijke dagen rooster. De schooltijden zijn elke dag van 8.45 tot 14.30 uur. Leerlingen kunnen vanaf 8.25 uur in de klas terecht. Medewerkers van de groep zijn dan aanwezig. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen naar huis zijn.

Pauzes

De leerlingen hebben in de ochtend een kwartier pauze. Tussen de middag hebben ze ook een kwartier pauze. Hier is een kwartier aan toegevoegd voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Daarmee hebben de leerlingen een half uur ruimte tussen de lessen. Leerlingen die vanwege een ernstige motorische beperking extra tijd nodig hebben om te eten krijgen die uiteraard. Voor hen valt eten binnen het ontwikkelen van gezond en redzaam gedrag in hun persoonlijk toekomstperspectief. Daarmee is dit onderwijstijd.

Vrij vragen

Je zoon of dochter krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. Je kunt de vrije dag aanvragen bij de directeur. Het formulier daarvoor is verkrijgbaar bij de administratie.

Vrijstellingen en ontheffingen

In sommige gevallen kan je zoon of dochter niet het voorgeschreven aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische redenen. Bespreek dit dan met de schoolleiding.

Vakanties 2023 - 2024

Herfstvakantie
14 oktober t/m 22 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie
17 t/m 25 februari
Goede Vrijdag en Pasen
29 maart en 1 april
Meivakantie (inclusief Hemelvaart)
27 april t/m 12 mei
Pinksteren
20 mei
Zomervakantie
13 juli t/m 25 augustus

Studiedagen en vrije dagen

Maandag 18 september
Woensdag 22 november
Vrijdag 22 december
Dinsdag 30 januari
Donderdag 28 maart
Dinsdag 21 mei
Vrijdag 28 juni

Lestijden

Maandag
8.45 uur – 14:30 uur
Dinsdag
8.45 uur – 14:30 uur
Woensdag
8.45 uur – 14:30 uur
Donderdag
8.45 uur – 14:30 uur
Vrijdag
8.45 uur – 14:30 uur

De school is open vanaf 8.25 uur.

Pauzes

Eerste pauze: 10.25 uur – 10.40 uur
Tweede pauze: 12.20 uur – 12.50 uur