Rooster en vrije dagen

De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is 22 augustus. 

Onze leerlingen moeten minimaal 1.000 uren onderwijstijd per jaar volgen. En daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

De school is open van 8.25 uur tot 15.15 uur, uitgezonderd op woensdag. Op woensdag is de school open van 8.45 tot 12.30 uur. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis zijn.

Pauzes

De leerlingen hebben ’s morgens een kwartier pauze, en tussen de middag een half uur. Sommige leerlingen hebben vanwege hun ernstige motorische beperking meer tijd nodig om te kunnen eten. Uiteraard krijgen zij die tijd. Dit zien we als 'het ontwikkelen van gezond en redzaam gedrag in hun persoonlijk toekomstperspectief'. Dit is dan geen pauze, maar onderwijstijd.

Lesuitval

Als een docent uitvalt en we geen vervanging kunnen vinden, blijft je kind thuis. Dit melden we dan altijd vooraf en via e-mail. Je kind wordt nooit op dezelfde dag naar huis gestuurd.

Vrij vragen

Je kind krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. Je kunt de vrije dag aanvragen via een formulier. Vraag er naar bij de administratie. Het ingevulde formulier stuur je naar de directeur.

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie
24 oktober t/m 28 oktober
Kerstvakantie
26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie
27 februari t/m 3 maart
Goede Vrijdag en Pasen
7 t/m 10 april
Meivakantie
24 april t/m 5 mei
Hemelvaart
18 en 19 mei
Pinksteren
29 mei
Zomervakantie
10 juli t/m 18 augustus

Studiedagen en vrije dagen

21 september
10 oktober
8 november
23 december
1 februari
6 april
9 juni

Lestijden

Maandag
8.45 uur – 15.15 uur
Dinsdag
8.45 uur – 15.15 uur
Woensdag
8.45 uur – 12.30 uur
Donderdag
8.45 uur – 15.15 uur
Vrijdag
8.45 uur – 15.15 uur

De school is open vanaf 8.25 uur.

Pauzes

Eerste pauze: 10.25 uur – 10.40 uur
Tweede pauze: 12.20 uur – 12.50 uur

Vrijstellingen en ontheffingen

In sommige gevallen kunnen kinderen niet het voorgeschreven aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische redenen. U wordt verzocht deze situatie bij de start van het schooljaar, of het moment waarop uw zoon of dochter naar school gaat, te bespreken met de schoolleiding. Na overleg wordt dan bepaald of er vrijstelling wordt verleend of kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen. Vrijstelling kan in sommige gevallen worden verleend door het bevoegd gezag van de school of moet worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over vrijstellingen en ontheffingen kunt u terecht bij de schoolleiding