Op school

Onze school is een fijne en veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Daar letten we op. En daarom houden we ons samen aan de volgende afspraken.

Alcohol en drugs

Alcohol en drugs zijn natuurlijk verboden op school. Daar zijn wij heel stellig in. Als we merken dat een leerling alcohol of drugs bij zich heeft of gebruikt, volgen er sancties. We melden dit direct bij de politie en nemen ook contact op met ouders en verzorgers.

Calamiteiten

Ieder jaar oefenen we met onze leerlingen en medewerkers het ontruimen van het schoolgebouw. Zodat iedereen zo goed mogelijk weet wat te doen in geval van nood. Soms kondigen we het van tevoren aan, maar niet altijd. Op school is een arboplan en een ontruimingsplan aanwezig. Meerdere medewerkers zijn geschoold tot bedrijfshulpverlener.

Eten en drinken

Leerlingen nemen hun eigen eten en drinken meenemen naar school.

Kleding

Onze leerlingen en medewerkers dragen kleding die past binnen de algemeen geldende fatsoensnormen. Bij sommige praktijkvakken of stages is het verplicht om beschermende kleding, bedrijfskleding of werkschoenen te dragen. Deze krijgen onze leerlingen te leen via school.

Kluisjes

Alle leerlingen hebben een kluisje waar zij hun eigen spullen in op kunnen bergen.

Roken

Het is streng verboden om te roken in school of op het schoolplein.

Telefoons

Leerlingen mogen hun mobiele telefoons alleen tijdens pauzes gebruiken. En alleen als anderen daar geen last van hebben. De telefoon staat tijdens lestijden uit en wordt bewaard in het kluisje.

Waardevolle spullen

Laat waardevolle spullen het liefst thuis. De school is niet aansprakelijk voor wat ermee gebeurt.

Verzekerd bij ongelukken

Onze school heeft voor alle leerlingen een verzekering voor ongelukken. Als je kind op school een ongeluk krijgt en gewond raakt, betaalt de verzekering van school vaak de kosten. Geef schade daarom zo snel mogelijk door aan onze administratie.