Naar school

We zijn elke dag blij onze leerlingen weer op school te zien! Hier lees je meer over vervoer naar school en wat te doen als je kind even niet naar school kan.

Thuisblijven

Is je kind lang of vaak ziek? Dan neemt de mentor, teamleider of maatschappelijk werker contact op. Samen zoeken we naar een oplossing zodat de leerachterstand niet te groot word. Eventueel kan de jeugdarts van de GGD advies geven over zorg en begeleiding.

Vermoed je dat het door omstandigheden niet lukt om de verplichte 1.000 uur onderwijs te halen? Meld dat dan zo snel mogelijk aan de directeur. Soms kan de directeur zelf besluiten dat je kind voor een deel van de lessen thuis mag blijven. In andere gevallen vragen we dat aan bij de Inspectie van het Onderwijs.

Let op: wegblijven van school mag alleen bij ziekte. Alle andere gevallen noemen we spijbelen en we zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Vervoer naar school

Veel van onze leerlingen komen met de taxi naar school. Je kunt vervoer naar school aanvragen bij de gemeente waarin je woont. De school geeft dan een verklaring af waarin staat dat zonder speciaal vervoer de leerling niet naar school kan komen. Dit doen we niet altijd. We stimuleren nadrukkelijk zelfstandig reizen!

Ziek en beter melden

Kan je kind niet naar school komen? Meld dit dan voor 8.45 uur en bel 0318 - 610481. Geef het ook door aan het de vervoersmaatschappij waarmee je kind reist. Fijn als je de dag vóór je kind naar school komt ook weer even belt. Dan houden we er rekening mee. Goed om te weten: als je kind op school ziek wordt, nemen we contact met je op voordat je kind naar huis gaat.