Samen met andere scholen

Alle scholen in een regio werken samen aan passend onderwijs voor elke leerling. We noemen dat een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal onderwijs, en op welke school in speciaal onderwijs.

Ons samenwerkingsverband

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei. Samen zorgen we ervoor dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op www.passendonderwijs.nl.

Het Panorama

De Toekomst biedt samen met De Wegwijzer en gehandicaptenzorg een onderwijszorgarrangement voor leerlingen die die zeer moeilijk lerend zijn én moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen. Lees meer over Het Panorama.