Zorg op De Toekomst

Soms heeft een leerling extra hulp of zorg nodig die binnen de klas niet mogelijk is. Hij of zij kan dan ondersteuning krijgen van gespecialiseerde zorgprofessionals van onze school.

Commissie voor de Begeleiding

De Commissie voor de Begeleiding (CvdB) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Voorzitter van de commissie is de schooldirecteur. Andere leden zijn de teamleider, orthopedagoog/psycholoog, de jeugdarts en de intern begeleider. De commissie overlegt om de twee weken en adviseert de intern begeleider, leraren en teamleden over de begeleiding. Soms zijn ouders, begeleiders of docenten bij het overleg aanwezig. De mentor of intern begeleider vertelt ouders hier meer over.

Samen met gehandicaptenzorg

Samen met partners bieden we een onderwijszorgarrangement voor leerlingen die die zeer moeilijk lerend zijn én moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen. Allen vinden we dat élk kind en jongere recht heeft op onderwijs.

Het Panorama

Soorten therapie

Therapie vindt plaats onder schooltijd, in een speciaal lokaal. Vaak is dat individueel. Maar we bieden ook groepstrainingen aan, zoals Rots & Water. Je kind leert daarmee beter voor zichzelf op te komen of zichzelf juist beter te beheersen. Heeft een leerling langdurige therapie nodig, dan verwijzen we vaak door naar zorgverleners buiten onze school.

Intern begeleider

De intern begeleider is medeverantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingenzorg op onze school. Zij spreekt onder andere met leerlingen, hun ouders en docenten. Ons zorgaanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces.

Fysiotherapeut

De jeugdfysiotherapeut behandelt op school de leerlingen die deze zorg nodig hebben.

Vragen?

Neem gerust contact op.

Contact Contactpersonen