De Toekomst is een veilige school

We willen dat elke leerling zich veilig voelt op school. Zodat je kunt leren en groeien. Hoe we zorgen voor een veilige school staat beschreven in ons schoolveiligheidsplan: vraag er gerust naar op school.

Basisveiligheid

  • We voorkomen zo goed mogelijk ongelukken op school en het schoolplein.
  • We zijn altijd in de buurt van leerlingen en houden toezicht.
  • We besteden extra aandacht aan samenwerken en voor jezelf opkomen.
  • We gaan geweld en pesten tegen.
  • We volgen qua gezondheid de richtlijnen van het RIVM.

Ritme en structuur

Voor onze leerlingen zijn structuur en duidelijkheid van belang. We werken daarom met een voorspelbaar dag- en weekritme. Elke leerling weet wat hij of zij die dag kan verwachten. Rust, regelmaat en herhaling zijn dan ook kernbegrippen binnen onze school. We nemen elke leerling heel serieus en luisteren we naar zijn of haar eigen mening. We praten met leerlingen omdat we oprecht in hen geïnteresseerd zijn. Natuurlijk doen we dat alles in een zo veilig mogelijke omgeving. Waarin iedere leerling zichzelf kan en durft te zijn.

Heldere gedragsregels

Op school hebben we afspraken over hoe we met elkaar willen omgaan. Dit zijn onze gedragsregels. Leerlingen horen de schoolregels te kennen. Zo weet iedereen wat we goed vinden en wat niet. Of wat er gebeurt als een leerling iets doet dat niet de bedoeling is. Krijgt hij of zij een time-out? Een schorsing? Of doen we aangifte bij de politie? Wat we doen, staat in de gedragscode. Een exemplaar van de gedragscode kun je inkijken op school.

Veilig en prettig leerklimaat

We onderzoeken regelmatig het leerklimaat in alle groepen. Hoe vinden de leerlingen het in de klas? Voelen zij zich prettig? En voelen zij zich veilig? Als er verbeteringen nodig of mogelijk zijn, is dat óns huiswerk.

Meldcode Huiselijk geweld

Als we vermoeden dat een leerling slachtoffer is van kindermishandeling of huiselijk geweld, dan gaan we daarover met jullie in gesprek. Komen we daar samen niet goed uit, dan nemen we contact op met Veilig Thuis. Dit zijn we verplicht en staat ook in ons schoolveiligheidsplan. Deze ligt ter inzage op school. Vraag er gerust naar.

NIX onder de 18

Veiligheid en gezond gedrag zijn heel belangrijk. We volgen de campagne NIX18: meenemen, gebruiken of verkopen van drugs of alcohol is op school niet toegestaan. Wij zijn een rookvrije school met een rookvrij terrein.