Team van De Toekomst

Elke leerling groeit met goede begeleiding en ondersteuning van school. Ons team bestaat uit specialisten. Naast docenten en onderwijsassistenten werken op De Toekomst ook praktijkondersteuners, trajectbegeleiders, sportleraren, een orthopedagoog, een logopedist, een intern begeleider en een psychologisch medewerker. Voor onderwijsbegrippen werken er relatief veel mannen op onze school.

Mentor

Elke groep wordt begeleid door een mentor. Deze zorgt voor een leeromgeving waarin leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Op sociaal-emotioneel, creativiteit, motoriek gebied en uiteraard ook op het gebied van kennis.

Trajectbegeleider

De trajectbegeleider coördineert stages en begeleidt bij de aanmelding voor dagbesteding, beschut werk en (deels) betaald werk.

Specialisten van buiten school

We maken gebruik van diensten van een fysiotherapeut, een ergotherapeut en een schoolarts.

Schoolleiding

De schoolleiding ligt bij de directeur en de teamleider. Ook is er een administratief medewerker en een secretaresse op De Toekomst.

Ook wij leren elke dag

Allemaal hebben we passie voor onze doelgroep. We maken het onderwijs echt samen. We zijn een vindingrijk team dat het elke dag beter wil doen voor leerlingen. Samen zorgen we voor een veilige leeromgeving waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen. En daarin houden we elkaar scherp. We stellen elkaar vragen, delen tips en organiseren intervisie. 

Paula Janssen, directeur

Paula Janssen, directeur

Samen met ouders

Eén van onze kernwaarden is ‘Samen’. Als schoolleider zie ik de ouders van onze leerlingen als pedagogische partners. De ontwikkeling van onze leerlingen vindt namelijk niet alleen op school plaats. Samen met u trekken wij op in de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Ik zet in op een evenwichtige relatie tussen ouders en school. U, als ouder, bent vertegenwoordigd in onze medezeggenschapsraad. Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij onze school is één van mijn speerpunten. We doen het samen!

Vragen?

Neem gerust contact op.

Contact Contactpersonen