Team

Elke leerling groeit met goede begeleiding en ondersteuning van school. Ons team bestaat uit docenten, onderwijsassistenten en andere professionals.

Mentor en onderwijsassistent

Elke groep wordt begeleid door een mentor. Deze zorgt voor een leeromgeving waarin leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Daar waar dat nodig is, ondersteunt een onderwijsassistent de mentor in de groep. De drie basisbehoeften van onze leerlingen zijn autonomie, relatie en competentie. Dit zien wij als voorwaarden om tot leren en ontwikkelen te komen. Er is in de groepen veel aandacht voor sociale en fysieke veiligheid. Praktisch en activerend leren staat bij ons centraal.

Trajectbegeleider

Onze trajectbegeleiders coördineren de stages. De trajectbegeleider neemt de wensen, behoeften en motivatie van onze leerlingen en hun ouders met stages mee. Op verschillende momenten in het jaar bezoekt de trajectbegeleider de stageplek. Onze trajectbegeleiders onderhouden nauw contact met de gemeentes, het UWV, MEE, zorgaanbieders en het bedrijfsleven. We helpen ouders bij de aanmelding voor dagbesteding, werk onder begeleiding en betaald werk.

Praktijkbegeleiders

Elke leerling volgt praktijkvakken bij de praktijkondersteuners in de uitstroomsectoren keuken, groen, winkel en schoonmaak. Daarnaast bieden we de praktijkvakken, productie en kaarsenmakerij aan. Onze stagebegeleiders begeleiden de leerlingen bij LOB (loopbaan oriënterende) en BES (Begeleide Externe) stages. Ook bij onze praktijkvakken en stages staat praktisch en activerend leren centraal.

Specialisten

In onze school werken sportleraren, een orthopedagoog en een logopedist. We maken daarnaast gebruik van diensten van een fysiotherapeut, een ergotherapeut en een schoolarts. Zij komen bij ons op school. Het aanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces.

Ook wij leren elke dag

Allemaal hebben we passie voor onze doelgroep. We maken het onderwijs echt samen. We zijn een vindingrijk team dat het elke dag beter wil doen voor leerlingen. Samen zorgen we voor een veilige leeromgeving waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen. En daarin houden we elkaar scherp. We stellen elkaar vragen, delen tips en organiseren intervisie

Paula Janssen, directeur

Paula Janssen, directeur

Samen met ouders

Eén van onze kernwaarden is ‘Samen’. Als schoolleider zie ik de ouders van onze leerlingen als pedagogische partners. De ontwikkeling van onze leerlingen vindt namelijk niet alleen op school plaats. Samen met u trekken wij op in de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Ik zet in op een evenwichtige relatie tussen ouders en school. U, als ouder, bent vertegenwoordigd in onze medezeggenschapsraad. Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij onze school is één van mijn speerpunten. We doen het samen!

Vragen?

Neem gerust contact op.

Contact Contactpersonen