Resultaten van De Toekomst

Wat gaat een leerling doen nadat zijn of haar tijd bij ons op school erop zit? Samen bepalen we wat mogelijk is. Onze ambitie is het hoogst haalbare te bereiken. Na overleg met de leerling en ouders brengen we een advies uit over de mogelijkheden. Daarbij volgen we wettelijke richtlijnen.

Waar gingen onze leerlingen na school naartoe?

In schooljaar 2019-2020 stroomden 28 leerlingen uit. Van deze leerlingen vond 19% een betaalde baan, 1% ging naar ander voortgezet speciaal onderwijs, 0% startte met een praktijkopleiding (mbo) en 80% vond een plek binnen dagbesteding. Deze cijfers verschillen van jaar tot jaar en worden sterk bepaald door de mogelijkheden van de groep leerlingen.

Kwamen onze leerlingen direct op de juiste plek?

We besteden heel veel tijd en aandacht aan het vinden van geschikte uitstroomplekken en bereiden leerlingen goed voor. Maar liefst 79% van onze leerlingen zit nog op de plek waar ze na school naartoe gingen. Zij zijn waarschijnlijk direct op de juiste plek terecht gekomen. Hier zijn we heel blij mee. Wij volgen onze leerlingen nog twee jaar nadat zij zijn uitgeschreven, omdat wij willen weten of onze oud-leerlingen goed op hun plek zitten. Hiervoor gebruiken we een speciaal computerprogramma.