Leerlingen op De Toekomst

De leerlingen die bij ons naar school gaan, zijn tussen de 12 en 20 jaar. Zij volgen bij ons voortgezet speciaal onderwijs. De leerlingen op onze school hebben een IQ tussen de 20 en 80 en hebben een achterstand in leren en ontwikkelen. Onze leerlingen hebben daarnaast een achterstand in hun sociaal-emotionele ontwikkeling of zijn (zeer) ernstig meervoudig beperkt (EMB/EVB+).

Speciale ondersteuning

Al onze leerlingen zijn aangewezen op speciale begeleiding en speciale leermethoden in de voorbereiding op een actieve deelname aan de maatschappij. Ze zijn gebaat bij onze praktijkgerichte aanpak. Ze verwerken cognitieve vraagstukken het beste in onze praktische lessen. Leerlingen met een complexe medische achtergrond en zorgvraag kunnen ook bij ons terecht.

Ruimte voor iedere leerling

Wij zijn een open school waar iedereen welkom is en ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Er is een open sfeer waarin we iedereen in zijn waarde laten, respecteren en accepteren. De school is een plek waar leerlingen zich veilig en geborgen kunnen voelen. Ons uitgangspunt is dat ouders en school samen de zorg voor de leerling delen. Wij staan open voor de wensen, mogelijkheden en ideeën van iedere leerling. Wij willen onze leerlingen de beste kansen geven. Iedere leerling is voor ons uniek. 

Het Panorama

De Toekomst biedt samen met De Wegwijzer en gehandicaptenzorg een onderwijszorgarrangement voor leerlingen die die zeer moeilijk lerend zijn én moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen. Lees meer over Het Panorama.