Doelen van De Toekomst

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. We vatten hier samen wat we vorig jaar bereikten, en wat we komend jaar willen.

Kwaliteit van onderwijs

Wij gaan door met de methode ‘Werken Aan’ voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, werknemersvaardigheden, Nederlands, Engels en rekenen. De leermiddelen zijn zeer herkenbaar voor onze leerlingen. We zijn er zeer tevreden over.

Voorbereid op de toekomst

We vinden het belangrijk dat meer van onze leerlingen certificaten kunnen behalen via ons onderwijs. Voor de praktijkvakken kozen we daarom voor een nieuwe methode ‘Scholing voor Arbeid’ en de leerlijnen ‘Werkportfolio’.

Zeer intensieve begeleiding

We begonnen een experimentele groep voor zeer intensieve begeleidingsbehoeften. Hierin zitten leerlingen uit alle leerjaren met een laag intelligentieniveau en externaliserend gedrag. Deze leerlingen vallen met name op door emotionele problematiek, impulsief gedrag en moeite met sociale situaties. Uit alle evaluaties blijkt dat de groep een succes is. Op termijn willen we een tweede groep starten.

Veilig leerklimaat

We onderzoeken een keer per jaar hoe leerlingen de veiligheid op school ervaren. De resultaten bespreken we in de klas. Leerlingen geven aan dat ze zich veilig voelen, dat er veel aandacht is voor sociale en fysieke veiligheid. Dat leverde een goede score op en daar zijn we trots op.

Beleidsaccenten voor 2021

We zetten in op onderwijs dat toekomstbestendig is. Dit doen we vanuit onze kernwaarden: passie, veiligheid, samen en vindingrijk. We professionaliseren we ons team om onze basisondersteuning te verbreden. Ons schoolondersteuningsprofiel wordt herijkt in 2021, zodat onze partners weten voor welke leerlingen wij passend onderwijs bieden en over welke kennis we beschikken. Ons team wordt meegenomen in de sturingsfilosofie van onze stichting De Onderwijsspecialisten ‘Anders vasthouden’ volgens de principes van Wouter Hart.

“Onze doelen hebben we vastgelegd in een jaarplan. Dit jaarplan kun je inzien op school. Vraag er gerust naar!”

Paula Janssen, directeur