Onze school

Wij bieden speciaal voortgezet onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. We helpen jongeren om zich optimaal te ontplooien in een omgeving die bij hen past. We zijn een school die midden in de maatschappij staat. Wij zijn een gewone middelbare school voor speciale leerlingen. 

Onze school in het kort

Leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levensovertuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij zijn een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

De Toekomst telt:

  • ruim 120 leerlingen tussen de 12 en 20 jaar
  • 10 groepen (van ongeveer 12 leerlingen)
  • 45 medewerkers
  • een onderwijszorgarrangement: Het Panorama

Binnenkijken bij De Toekomst

Onze visie

De Toekomst staat voor passie, veiligheid, samen en vindingrijk. Deze kernwaarden komen in alles terug. Ze zijn herkenbaar voor onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers. Samen blijven we altijd leren. Samen laten wij elk kind groeien. Wij streven ernaar dat onze leerlingen zo gelukkig mogelijk en zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Wij stimuleren onze leerlingen daarom zelf te handelen en zelf beslissingen te nemen. Een goed pedagogisch klimaat is dan heel belangrijk.

Inspectie

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. De inspectie beoordeelde ons onderwijs de laatste keer als voldoende.

Aanmelden

Wil je een nieuwe leerling aanmelden? Neem contact op met de directeur voor meer informatie over het aanmeldproces. We vertellen je graag meer.