Toetsen en examen

Onze leerlingen maken toetsen voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Deze toetsen monitoren dezelfde leerstof als in het reguliere middelbare onderwijs. Maar wel op een manier die past bij onze leerlingen.

Toetsen

We hebben een systeem van toetsing en evaluatie. We gebruiken digitale toetsen van Cito LVOS en het SEO instrument Cito ZML, methodegebonden toetsen, observatielijsten, het leerlingvolgsysteem, stagebesprekingen en de leerlingbespreking.

Examen

Na het behalen van het schooldiploma voortgezet speciaal onderwijs kan vanaf 2021-2022 de vlag uit. Ook onze leerlingen krijgen vanaf schooljaar 2021-2022 een diploma met portfolio. Net als leerlingen op het voortgezet onderwijs.