Stage

Alle jongeren doorlopen tijdens hun schoolperiode een gefaseerd stagetraject. In de onderbouwgroepen start iedere leerling met een stage binnen de school. In de middenbouw nemen de leerlingen deel aan de BES-stage (Begeleid Externe Stage). Deze stagevorm bestaat uit begeleid kennismaken met werk of dagbesteding in de praktijk. Onder leiding van een medewerker van de school werkt een groep leerlingen één dag per week binnen een bedrijf of een vorm van dagbesteding. Aan het eind van de middenbouw en in de bovenbouw lopen leerlingen individueel stage. Deze stage mag zich in de bovenbouw uitbreiden naar vier dagen in de week.

Alle stages zijn gericht op het trainen van de werkprocessen zoals die in het Boris-project worden aangegeven. Deze processen zijn afgeleid van de mbo-werkprocessen. Als een van onze jongeren een werkproces volledig beheerst, kan het stagebedrijf hiervoor een door de branche erkende Praktijkverklaring opstellen en afgeven.

Het stagebureau van De Toekomst coördineert de stage. Voor stages buiten school sluiten we een stagecontract af. Op verschillende momenten in het jaar bezoeken de stagecoördinator en de mentor van de leerling de stageplek.

Stagebureau

Het stagebureau onderhoudt nauw contact met de gemeente Ede, het UWV, het Werkbedrijf, MEE en re-integratiebedrijven. De gemeente schakelt de jobcoaching in op een betaalde arbeidsplek. Verschillende oud-leerlingen worden in hun werktraject nog geruime tijd (in ieder geval twee jaar) gevolgd door de stagecoördinator.