Praktijkervaring

Praktijkvakken en stage nemen op onze school een belangrijke plek in. Ook leren we jongeren vaardigheden die ze in hun werk nodig hebben of die ze goed kunnen gebruiken in het leven. Zo zorgen we dat ze straks klaar zijn voor een volgende stap in hun toekomst.

Stages

Onze leerlingen doorlopen meerdere stages. Tijdens de stage voer je uit wat je op school geleerd hebt. Dit heet ervaringsgericht leren. Dat vinden we binnen onze school heel belangrijk. Het maakt de stap naar een zelfstandige werkplek kleiner. We kennen drie soorten stages:

 • Begeleide interne stage (LOB)
  Dit is een stage binnen de school.

 • Begeleide externe stage (BES)
  Een groep leerlingen gaat samen een dag op stage. Onder begeleiding werkt een groep leerlingen één dag per week binnen een bedrijf of een vorm van dagbesteding.

 • Zelfstandige externe stage (ZES)
  Leerlingen lopen deze stage vanaf leerjaar 5. Zij starten met twee dagen per week en bouwen dit stapsgewijs op. In leerjaar 6 lopen leerlingen vier dagen stage per week.

   

We bouwen stages rustig op. Van heel vertrouwd met stages binnen de school, naar steeds meer loslaten buiten de school. Leerlingen passen dat wat ze geleerd hebben toe in praktijksituaties. Zo krijgen ze een indruk van arbeid en werk. En zo bereikt iedere leerling de plaats die het best bij hem past. De resultaten leggen we vast in een stagemap.

Stagebegeleiding

De trajectbegeleider sluit met de stageplek een een stagecontract af. Op verschillende momenten in het jaar bezoekt de trajectbegeleider de stageplek. Zou houden we een oogje in het zeil. Ook onderhouden we nauw contact met de gemeentes, het UWV, MEE, zorgaanbieders en het bedrijfsleven.

Na school...

Het begeleiden van leerlingen naar de juiste plek is maatwerk. De voorbereiding op dagbesteding of (beschutte) arbeid na school noemen we arbeidstoeleiding. Dit bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Kennis maken met verschillende werkvelden.
 • De belangstelling voor die werkvelden toetsen.
 • Kennis en vaardigheden leren in de praktijk toe te passen.
 • Een goede werkhouding.