Onderwijsprogramma

Ons programma richt zich op de totale ontwikkeling van de leerling. Naast de 'gewone' vakken krijg je alle jaren elke week trainingen in sociale vaardigheden, ‘leren leren’, burgerschap, creatieve ontwikkeling, sport en bewegen. In de midden- en bovenbouw komen daar nog lessen werknemersvaardigheden bij en het verkrijgen van een realistisch zelfbeeld.

Vakken

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Mens, natuur en techniek
 • Mens en maatschappij
 • Culturele oriëntatie
 • Creatieve expressie
 • Engels (profiel arbeid)
 • Bewegen en sport
 • Voorbereiding op dagbesteding en arbeid
 • Praktijkvakken
 • Gym

Afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling bieden we praktijkvakken in de volgende sectoren:

 • Keuken
 • Groen
 • Schoonmaak
 • Produktie
 • Kaarsenmakerij

Opbouw

Onderbouw

De leerlingen volgen een programma waarbij er veel aandacht is voor een geleidelijke overgang van speciaal onderwijs naar het praktijkgerichte voortgezet speciaal onderwijs. Ze maken als groep kennis met de diverse praktijkvakken.

Middenbouw

In deze fase volgen de leerlingen vaker vaklessen buiten hun groep. De lessen richten zich op het aanleren van basisvaardigheden en basiskennis van het praktijkvak (bijvoorbeeld leren schoffelen). Daarnaast ontwikkelen leerlingen algemene werknemersvaardigheden (bijvoorbeeld leren omgaan met werktijden en pauzes).

Bovenbouw

Deze leerlingen volgen, naast een uitgebreid stageprogramma, lessen die aansluiten bij hun domeinkeuze en stage. Daarnaast is er veel aandacht voor burgerschapsaspecten en voorbereiding op arbeid of dagbesteding.

Overstappen

Kan de leerling in het reguliere onderwijs de  ondersteuning krijgen die nodig is? Dan is tussentijds overstappen mogelijk.