Onderwijsprogramma

Op basis van de kerndoelen voor het voortgezet speciaal onderwijs heeft het Centrum voor Educatieve Dienstverlening (CED) leerlijnen ontwikkeld. Deze leerlijnen zijn richtinggevend voor ons onderwijs. Iedere leerling volgt een leerroute die past bij zijn mogelijkheden. Dit gebeurt op basis van het persoonlijk ontwikkelingsperspectiefplan.

Duidelijke gerichtheid op de praktijk

Voor de meeste leerlingen in de onderbouw bieden we de ontwikkelgebieden als taal en rekenen als afgebakende leervakken aan. In de verdere schoolloopbaan integreren we deze gebieden steeds meer in de praktijkvakken. De praktijkvakken zijn verdeeld in de uitstroomsectoren:

  • Horeca, Voeding en Voedingsindustrie
  • Plant en (Groene) Leefomgeving
  • Dienstverlening en Zorg
  • Product en Proces

Aandacht voor de totale ontwikkeling van de leerling

Naast de bovengenoemde vakken volgt iedere leerling zijn hele schoolloopbaan wekelijks trainingen in sociale vaardigheden, trainingen ‘leren leren’, lessen burgerschap, lessen creatieve ontwikkeling en lessen sport en bewegen. In de midden- en bovenbouw komen daar nog lessen werknemersvaardigheden bij en het verkrijgen van een realistisch zelfbeeld.

Onderbouwgroepen

De leerlingen volgen een programma waarbij er veel aandacht is voor een geleidelijke overgang van speciaal onderwijs naar het praktijkgerichte voortgezet speciaal onderwijs. Ze maken als groep kennis met de diverse praktijkvakken.

Middenbouwgroepen

In deze fase volgen de leerlingen vaker vaklessen buiten hun groep. De lessen richten zich op het aanleren van basisvaardigheden en basiskennis van het praktijkvak (bijvoorbeeld leren schoffelen). Daarnaast ontwikkelen leerlingen algemene werknemersvaardigheden (bijvoorbeeld leren omgaan met werktijden en pauzes).

Bovenbouwgroepen

Deze leerlingen volgen, naast een uitgebreid stageprogramma, lessen die aansluiten bij hun domeinkeuze en stage. Daarnaast is er veel aandacht voor burgerschapsaspecten en voorbereiding op arbeid of dagbesteding.