Maatwerk

De Toekomst is kleinschalig georganiseerd. De klassen zijn klein en elke leerling krijgt intensieve, persoonlijke begeleiding. Maatwerk voor de leerling is kenmerkend voor onze school.

Leerlingen met zeer intensieve begeleidingsbehoeften

We hebben een groep voor leerlingen met zeer intensieve begeleidingsbehoeften. Daarin zijn leerlingen van alle leerjaren geplaatst met een laag intelligentieniveau en externaliserend gedrag. Deze leerlingen vallen met name op door emotionele problematiek, impulsief gedrag en moeite met sociale situaties. Ze hebben intensieve begeleidingsbehoeften en op het gebied van leren en ontwikkelen, sociale emotionele ontwikkeling en communicatie.

Het Panorama

Het Panorama is een onderwijszorgarrangement gericht op kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot 18 jaar die zeer moeilijk leren en moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen. Zij hebben bijvoorbeeld autisme en een ernstige verstandelijke beperking. Deze leerlingen hebben intensieve ondersteuning binnen het onderwijs nodig om te kunnen leren. Met een gestructureerd dagprogramma met afwisseling tussen binnen en buiten komen de leerlingen tot leren en kan schooluitval worden voorkomen. Het Panorama is een samenwerking met speciaal onderwijs van De Wegwijzer en ’s Heeren Loo.