Begeleiding en ondersteuning

De school beschrijft in een plan wat een leerling kan en wat hij de komende vier jaar kan leren. Dat plan noemen we het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). In een handelingsplan staat wat de doelen voor de komende zes maanden zijn. Aan het eind van de periode evalueren we dit samen met onze leerlingen en hun ouders. Dat vormt de basis voor een nieuwe handelingsplan. Zijn er meer leerlingen met dezelfde leerdoelen? Dan maken we ook een groepsplan.

Wat heeft je kind nodig?

De school kijkt daarvoor of uw kind veel of weinig ondersteuning nodig heeft. Ook kijkt de school of er dingen zijn die het leren makkelijker of moeilijker maken. In het plan staat verder wat de leerling ná deze school kan gaan doen. U bespreekt het plan op school. En u ondertekent het plan als u het ermee eens bent. In het OPP staat ook welke ondersteuning de leerling nodig heeft om goed te kunnen leren en ontwikkelen. Ook staat in het plan welke dingen het leren makkelijker of moeilijker maken. De mate van ondersteuning bepaalt de leerroute van de leerling.

Wat betekent dat voor de lessen?

Alle lessen die een kind volgt, hebben een doel. De docent stelt doelen op voor iedere leerroute. Dat kunnen doelen zijn op het gebied van kennis, maar ook op het gebied van gedrag. Samen vormen deze doelen een groepsplan. Daarin staat welke leerlingen in de groep werken aan dezelfde doelen. In het groepsplan staat ook hoe je kind hoort wat wat verwacht en hoe dat te organiseren. De docent beschrijft ook met welke middelen en methoden wordt gewerkt.

Waar groeit je kind naartoe?

Zal je kind straks zelfstandig kunnen werken? Is een vervolgopleiding mogelijk? Of blijft begeleiding waarschijnlijk nodig? Dit noemen we het uitstroomprofiel van de leerling. Voor ieder profiel bieden we een ander leeraanbod.

Hoe doet je kind het in de praktijk op school?

We houden de planning voor het leren en ontwikkelen van je kind bij in een digitaal systeem. Zo zien we hoe de leerling zich daadwerkelijk ontwikkelt. Hierin staan de behaalde cijfers, maar ook opmerkingen over gedrag en ontwikkeling.