Voor wie is ons onderwijs bedoeld?

Het leren van de leerling staat centraal, het onderwijs is het middel dat we hiervoor gebruiken. We zetten krachtig in op praktisch, ervaringsgericht en toepassingsgericht leren. Onze missie is: jongeren ondersteunen en begeleiden naar een toekomst waarin zij, binnen hun mogelijkheden, zelfbewust deel gaan uitmaken van en bijdragen aan de maatschappij als burger en mens.

Ontwikkelingsperspectief

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal vier jaar. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met de ouders besproken en door hen ondertekend.

Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen. Wij werken inmiddels met het nieuwe doelgroepenmodel:

  • Leerroute 1 dagbesteding
  • Leerroute 2 dagbesteding
  • Leerroute 3 (beschutte) arbeid
  • Leerroute 4 (beschutte) arbeid
  • Leerroute 5 arbeid / vervolgonderwijs

Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer uw zoon of dochter op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die nodig is.