Wat is nu eigenlijk de Bosuillaan?

Op De Bosuillaan bieden wij als De Toekomst een onderwijszorgarrangement op locatie aan op De Hartenberg. De Bosuillaan is tot stand gekomen vanuit een intensieve samenwerking tussen het speciaal onderwijs (so) van De Wegwijzer, het voortgezet speciaal onderwijs (vso) van De Toekomst en ’s-HeerenLoo Gelderland-Midden.
’s-HeerenLoo en De Onderwijsspecialisten gaan al jaren uit van het feit dat ieder kind recht heeft op onderwijs.

Groepsleerkracht Ger Meijer neemt ons mee naar hun plekje

Verscholen in de bossen op het terrein van de Hartenberg vindt u ons kleine schooltje. Drie klassen met 4-6 leerlingen en een ruime begeleiding. Een bevlogen team, dat echt gekozen heeft voor leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag, kijkt met veel plezier naar de individuele mogelijkheden van ieder kind. Het terrein de Hartenberg en het bos rondom bieden een welkome aanvulling op het lesprogramma in de klassen. Om de structuur te waarborgen wordt er naast de schooluren ook naschools-, zaterdag- en vakantieopvang aangeboden.   

Klas B (ook wel de Panda's genoemd...) 

Met ingang van april 2020 zijn wij op de Bosuillaan gestart met deze klas. Er zijn drie kinderen  vanuit Dikkie Dik ingestroomd en 2 kinderen vanuit andere locaties in de omgeving.  

In totaal zijn er 5 kinderen in deze klas, in de leeftijd van 4-5 jaar. Een echte instroomklas dus. 

Alle kinderen in deze klas hebben speciale zorg nodig, die even niet in een normale VSO klas geboden kan worden. De meeste kinderen hebben een vorm van ASS in combinatie met MVG(moeilijk verstaanbaar gedrag) of kunnen om een andere reden (nog)niet functioneren in een grotere klas.  

Wij bieden alle kinderen een zinvol dagprogramma op maat waarin we rekening houden met hun alertheid en belastbaarheid. Wij creëren een balans tussen inspannende en ontspannende activiteiten i.c.m. cognitieve en creatieve vaardigheden. Tevens speelt beweging een grote rol binnen ons dagprogramma, te denken valt aan wandelen, sporten in de gymzaal, zwemmen en fietsen, maar ook ontspanning in de vorm van snoezelen of een ritje in de huifkar hoort erbij. We merken dat onze kinderen hier veel baat bij hebben. Vooral de herkenbaarheid van een dagprogramma met al zijn activiteiten zijn helpend voor deze kinderen! Ook koken we elke week als het kan iets wat de kinderen lekker vinden! 

Namens het team van de Bosuillaan, Ger Meijer, leerkracht MIX 4