vraag vanuit het stagebureau november 2022 voor nieuwe stagebedrijven

Als Trajectbegeleider komen wij bij veel verschillende soorten uitstroomplekken. Hiervoor kunt u denken aan dagbestedingscentra, beschutwerk - en arbeidsplekken.
Om ervoor te zorgen dat onze leerlingen niet allemaal op één en dezelfde leerplek uitstromen is het hebben van een groot netwerk belangrijk.
Wij beschikken over een groot aantal leerwerkplekken in de dagbesteding maar kunnen ook heel goed beschutwerk- als arbeidsplekken in ons netwerk toevoegen.  

Bent u onderdeel van, of kent u via via een leerwerkbedrijf dat onze leerlingen kan begeleiden naar een mooie uitstroom, dan kunt u dit mailen naar m.lans@toekomst-ede.nl of d.kapinga@toekomst-ede.nl onder vermelding van 'Nieuw stagebedrijf'.