Update vanuit Het Stagebureau december 2023

Vanuit het stagebureau zijn wij voortdurend in ontwikkeling om onze leerlingen een zo mooi  en passend mogelijke plek in de maatschappij te geven. Zo komen er geregeld nieuwe dagbestedingslocaties, beschutte werkplekken en reguliere werkgevers bij. Soms zetten wij een van deze bedrijven in het zonnetje. Dan benoemen we ze in deze nieuwsbrief.  

Deze periode zijn wij regionaal bezig geweest om te kijken of een VCA-certificaat en vorkheftruckrijbewijs haalbaar is voor onze jongeren. Voor VCA is de eerste ronde inmiddels gestart voor de scholen rondom Arnhem. In onze regio zijn we wat voorbereidende werkzaamheden aan het doen en hopen we verderop in het schooljaar met een groepje te kunnen starten. Er zijn twee mogelijkheden: een hele week oefenen aan de theorie en dan op voor het examen. Of een dagdeel per week voor een bepaalde periode en dan op voor het examen.  

Wij hopen door aan deze projecten deel te nemen dat onze leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen klaarstomen voor het arbeidsleven! 

Met vriendelijk groet, 

Dylan Kapinga 
Trajectbegeleider VSO De Toekomst.