nieuws vanuit ons stagebureau mei 2022

Keuze praktijkvakken voor volgend schooljaar

In april en mei zijn we als school voor een deel al gefocust op het volgend schooljaar. Zo zijn we op dit moment druk in de weer met keuzes van praktijkvakken. Mentoren stemmen waar mogelijk zorgvuldig af met leerlingen en praktijkondersteuners welke praktijkvakken passend zijn voor de leerlingen in het volgende schooljaar. Vanaf het 3e leerjaar volgen leerlingen steeds minder verschillende praktijkvakken, maar besteden hier vervolgens meer tijd aan. Dit doen we om enerzijds motivatie en anderzijds specialisatie te bewerkstelligen. Vanaf het 4e leerjaar proberen we ook zoveel mogelijk de groepsstages aan te laten sluiten bij het gekozen praktijkvak. Vraag uw zoon of dochter/pupil er gerust eens naar!  

Individuele stage voor de bovenbouwleerlingen

Gaat uw zoon/dochter/pupil volgend jaar naar de bovenbouw (leerjaar 5)? Dan kunt u een belletje of e-mail verwachten van een van onze trajectbegeleiders (Marieke of Dylan). Zij zullen na de meivakantie met de leerlingen, mentoren, praktijkondersteuners en ouders/verzorgers in gesprek gaan om het traject te starten van de individuele stage. Voor de één betekent dit een stage op een dagbestedingsplek en voor de ander een stage op een (beschutte) werkplek. Marieke of Dylan zal u als ouder/verzorger zorgvuldig meenemen in dit traject en alles wat er komt kijken bij het zoeken naar een passende stage en uiteindelijk de uitstroom.