Experiment anders organiseren

De Toekomst zal in het schooljaar 22-23 me doen met een experiment dat vanuit onze organisatie De Onderwijsspecialisten is ingezet. Door 'anders organiseren' willen we met dit experiment tegemoet komen aan het verder oplopende lerarentekort.

Twee onderwijsondersteuners zullen beiden voor vijf dagen een groep gaan bemannen onder de supervisie van één leraar (mentor). De twee onderwijsondersteuners gaan hiervoor een speciale opleiding volgen en onder supervisie van de mentor wordt er gewerkt aan de persoonlijke beroepsontwikkeling. Naast de onderwijsondersteuner, die de dagelijkse gang van zaken in de groep zal organiseren, heeft de mentor een rol in het pedagogisch ondersteunen van de leerling, het begeleiden van het groepsproces en de contacten met ouders in beide groepen. De mentor is eindverantwoordelijk voor beide groepen.

Over enkele weken delen wij met u in welke groep uw zoon of dochter is geplaatst m.b.t. het nieuwe schooljaar, wanneer uw zoon of dochter in één van deze twee groepen is ingedeeld, ontvangt u een persoonljk bericht vanuit de directie.

Wij kijken met veel vertrouwen uit naar het verloop van dit experiment. We verwachten bij een goed verloop van dit experiment dat in de toekomst dit supervisie model, vanwege het verder oplopende lerarentekort, in meerdere groepen ingezet zal worden.