De redzaamheid, zelfstandigheid en autonomie van onze leerlingen staat centraal in ons speciaal voortgezet onderwijs.

Agenda Stages

De redzaamheid, zelfstandigheid en autonomie van onze leerlingen staat centraal in ons speciaal voortgezet onderwijs.

Agenda Stages

Wat onze school speciaal maakt

De Toekomst gaat uit van de kracht in ieder mens. De redzaamheid, zelfstandigheid en autonomie van onze leerlingen staat centraal in ons speciaal voortgezet onderwijs.

Focus op de leerling

Alles wat wij doen, moet zinvol zijn voor de toekomst van de jongere. Het toekomstperspectief dat de jongere, zijn ouders en de begeleiders voor ogen hebben, is leidend voor het onderwijsaanbod.

Focus op de leerling

Twitter

Gelijkwaardigheid

Iedereen is gelijkwaardig en wordt als zodanig behandeld. Wij gaan respectvol met onze jongeren om en verwachten van de jongeren dat zij respectvol met anderen omgaan.

Gelijkwaardigheid