Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

ouders

 • Een goede samenwerking met ouders is voor ons essentieel. Goede afstemming tussen wat u thuis van uw zoon of dochter ziet en wat wij op school zien en aanbieden, draagt bij aan het welzijn van uw zoon of dochter.

Ouderavonden

Onze school organiseert jaarlijks een algemene ouderavond, groepsouderavond en thema-ouderavond. Tijdens deze bijeenkomsten informeren we u over ontwikkelingen binnen en buiten ons onderwijs. De data van de ouderavonden vindt u in de nieuwsbrief.

Oudergesprekken

Twee keer per jaar nodigen we u uit om de voortgang van uw zoon of dochter te bespreken. Het kan zijn dat de mentor van de groep van uw zoon of dochter u in januari uitnodigt voor een gesprek over de voortgang. Daarnaast kunt u tussentijds natuurlijk een gesprek aanvragen.

Informatievoorziening

Via de maandagenda en op onze website, www.toekomst-ede.nl​, houden wij u op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken. U vindt hier belangrijke data, de nieuwsbrief en actuele thema’s en activiteiten. Om goed op de hoogte te blijven is het de moeite waard om regelmatig de website te bezoeken. Verder zullen de mentoren u informeren over de gang van zaken in de groep. Dit gebeurt via weekbrieven en, als dat nodig of gewenst is, ook via mail of telefoon
 

ouders

:

Help (nieuw venster)