Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

de onderwijsspecialisten

Onze school maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten. Scholen van
De Onderwijsspecialisten bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat deze leerlingen moeilijk leren of omdat zij een lichamelijke of meervoudige beperking, een chronische ziekte of gedragsproblemen hebben.
 
De 20 scholen van De Onderwijsspecialisten bieden onderwijs in de regio’s Arnhem, Zuidwest- Veluwe, Liemers, Achterhoek en Stedendriehoek en we begeleiden leerlingen en hun leraren binnen het regulier onderwijs. Samen met partners in onderwijs en zorg zoeken we naar de beste oplossing om leerlingen de ondersteuning te bieden die nodig is.

Missie

De scholen van De Onderwijsspecialisten werken vanuit een gezamenlijke missie: wij zetten ons onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van elke leerling. We nemen initiatief om samen met anderen ons doel te bereiken, voor elke leerling een volwaardige plek in de samenleving.

Bestuur

Het bestuur van De Onderwijsspecialisten wordt gevormd door:
 • Wim Ludeke (voorzitter College van Bestuur)
 • Hennie Loeffen (lid College van Bestuur)

Adres

De Onderwijsspecialisten
College van Bestuur
Postbus 821
6800 AV Arnhem
T 026 - 353 74 80
F 026 - 353 74 99
cvb@deonderwijsspecialisten.nl

de onderwijsspecialisten

:

Help (nieuw venster)