Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

subsidies

 • De Toekomst vraagt bij het Europees Sociaal Fonds subsidie aan voor projecten voor arbeidstoeleiding.

Europees Sociaal Fonds

Het budget komt van het ministerie van Sociale Zaken.
Deelname biedt ons de mogelijkheid arbeidstoeleiding, stages en de praktijkvakken een geweldige impuls te geven, verder te ontwikkelen en tot een groter succes te maken voor de leerlingen.

 

samenwerking

:

Help (nieuw venster)