Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

overige partners

Philadelphia Zorg Ede

Deze stichting biedt van maandag tot en met vrijdag verlengde of naschoolse opvang. Ook zijn er logeermogelijkheden in weekenden en schoolvakanties. Dit kan in het logeerhuis Bennekom.
Verder geeft de stichting ondersteuning bij specifieke opvoedings- en begeleidingsvraagstukken.

De indicatiestelling/aanmelding verloopt via MEE Veluwe.

Wijersstraat 1
3811 MZ Amersfoort
T 0800-0830
clientbureau@philadelphia.nl
www.philadelphia.nl

Het Streek

Met deze school voor praktijkonderwijs hebben we een goede samenwerking. Het is voor een aantal leerlingen van onze school mogelijk om delen van het onderwijsprogramma te volgen op Het Streek. Die mogelijkheid is er ook voor leerlingen van Het Streek op onze school. 

Oranjelaan 7
6717 JH Ede
T 0318 - 64 83 80
www.hetstreek.nl

De Rozelaar

Met deze organisatie hebben wij een samenwerkingsovereenkomst. De Rozelaar richt zich op mensen die:
 • begeleiding op een van onze locaties willen ontvangen
 • stage willen lopen of betaald werk willen verrichten
 • zelfstandig (begeleid) willen wonen

Rozenstraat 9
3772 JH Barneveld
T 0342 - 413334
www.rozelaar.nl  

Commissie voor Indicatie en Zorgtoewijzing (CIZ)

President Kennedylaan 104
6883 AV Velp
T 026 - 354 20 10

 

samenwerking

:

Help (nieuw venster)