Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Tegemoetkomingen

Dubbele kinderbijslag

Voor een kind dat thuis woont en intensieve zorg nodig heeft, kunt u dubbele kinderbijslag krijgen. U kunt dit aanvragen via het SVB. Wat zijn de voorwaarden:
- Uw kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar.
- Uw kind woont bij u thuis.
- Uw kind heeft intensieve zorg nodig.
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft hierover een advies af. Dit is het CIZ advies. U hoeft dit advies niet zelf aan te vragen bij CIZ. Het SVB schakelt het CIZ in als zij de aanvraag om dubbele kinderbijslag van u hebben ontvangen.
Meer informatie:

Wajong

De meeste leerlingen komen vanaf 17 jaar in aanmerking voor een Wajong-uitkering (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten). Om voor een Wajong-uitkering in aanmerking te komen, moeten leerlingen zich uiterlijk dertien weken na het bereiken van de zeventienjarige leeftijd melden bij het UWV. De school zal u berichten en waar nodig ondersteunen bij de aanvraag. Jongeren die niet arbeidsongeschikt worden verklaard, krijgen ook te maken met de wet Werken naar vermogen. Vraag de stagecoördinator om meer informatie of kijk
op de site van het Ministerie van Sociale Zaken: www.szw.nl.

AWBZ-regeling

In 2015 worden er wijzigingen verwacht in de regeling Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit heeft mogelijk gevolgen voor de AWBZ-aanvraag van uw kind en het vervolgtraject van leerlingen naar een toekomstige dagbesteding. Wanneer dit gevolgen heeft voor onze leerlingen wordt u hierover geïnformeerd.

Participatiewet

Naar verwachting gaat per 1 januari 2015 de Participatiewet in. In de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samengevoegd. Wanneer dit gevolgen heeft voor het onderwijs aan en de uitstroom van onze leerlingen, wordt u hierover geïnformeerd.

financieel

:

Help (nieuw venster)