Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

financieel

Vrijwillige ouderbijdrage

Wij vragen u jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage voor de organisatie van feestelijke gelegenheden. De school beheert deze bijdragen en verantwoordt deze in een financieel jaarverslag. De hoogte van de bijdrage is € 25,-. Voor deelname aan het kamp vragen we een bijdrage van € 75,-. Het gaat om vrijwillige bijdragen. Afzien van betaling heeft geen consequenties voor de deelname van uw kind; wel vinden we het prettig wanneer u hierover de directeur van de school informeert.​

Kamp

Voor deelname aan het schoolkamp vragen we een bijdrage van € 75,-. Deelname aan het kamp is niet verplicht. Leerlingen die niet deelnemen krijgen andere activiteiten aangeboden op school.

financieel

:

Help (nieuw venster)