Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

ziekte, verzuim en verlof

 • Als uw zoon of dochter niet naar school kan komen, wilt u ons dit dan tussen 08.30 uur en 09.00 uur telefonisch melden? Ook moet u het verzuim doorgeven aan de vervoersmaatschappij waarmee uw zoon of dochter reist.

Vrijstellingen en ontheffingen

In sommige gevallen kunnen kinderen niet het voorgeschreven aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische redenen. U wordt verzocht deze situatie bij de start van het schooljaar, of het moment waarop uw zoon of dochter naar school gaat, te bespreken met de schoolleiding. Na overleg wordt dan bepaald of er vrijstelling wordt verleend of kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen. Vrijstelling kan in sommige gevallen worden verleend door het bevoegd gezag van de school of moet worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over vrijstellingen en ontheffingen kunt u terecht bij de schoolleiding.

Maatregelen preventie schoolverzuim

Schoolverzuim - anders dan bij ziekte - is niet toegestaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap eist van de scholen dat we ongeoorloofd schoolverzuim direct melden bij de leerplichtambtenaar.

Bijzonder verlof

Alleen bij uitzondering kan een leerling bijzonder verlof krijgen. In alle gevallen moet u het verzuim schriftelijk aanvragen bij de directeur van de school. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de administratie.

Onderwijsuren per jaar
Voor de jongeren geldt dat zij minimaal 1.000 uren onderwijstijd per jaar moeten volgen. Onze ­vakantie­regeling en jaarplanning zijn op deze aantallen gebaseerd.

Praktisch

:

Help (nieuw venster)