Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

handig om te weten

Sponsoring

De school maakt geen gebruik van geld, goederen of diensten, waarvoor een sponsor een tegen­prestatie verlangt in schoolverband.

 

Foto en film

Als uw zoon of dochter voor het eerst bij ons op school komt, vragen wij u eenmalig toestemming voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal van uw zoon of dochter. Een zorgvuldig, integer en positief gebruik van beeldmateriaal staat bij ons voorop, zonder commerciële doeleinden. Bij twijfel of als wij een portretfoto of een foto voor een campagne willen gebruiken, nemen wij altijd contact met u op. Als u ondanks gegeven toestemming toch bezwaar heeft tegen een publicatie, dan kunt u dat bij ons aangeven. Wij zullen dan onze uiterste best doen deze te verwijderen.

 

Bescherming persoonsgegevens

De school houdt persoonsgegevens bij van u en uw zoon of dochter. In de Wet bescherming persoons­gegevens is bepaald dat de verwerking van de gegevens op zorgvuldige wijze moet plaatsvinden en dat de verzamelde gegevens toereikend, relevant, juist en nauwkeurig moeten zijn. Uiteraard geldt een geheimhoudingsplicht en zorgen wij ervoor dat de gegevens goed beveiligd zijn. Desgewenst kunt u de gegevens inzien.

 

Kleding

Leerlingen en personeel worden geacht kleding te dragen die passen binnen de algemeen geldende fatsoensnormen.

 

Sportkleding

De jongeren kopen zelf sportkleding en –schoenen (graag met stroeve zolen, die niet zwart zijn) om te gebruiken tijdens de gymlessen. Deze sportkleding bewaren we op school in de klas en geven we regelmatig mee naar huis om te wassen.

 

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons zijn tijdens lestijd uitgeschakeld en opgeborgen in het kluisje van de leerling. Tijdens de pauzes mag de leerling zijn mobiele telefoon gebruiken, op voorwaarde dat anderen hier geen last van hebben. De school draagt geen ­verantwoordelijkheid bij schade aan mobiele telefoons en geluidsapparatuur, zoals iPods. Het meenemen van deze apparatuur naar school is geheel op eigen risico.

 

Vervoer

Een aantal jongeren komt naar school en gaat naar huis met taxibusjes. Een verzoek om vervoer van uw zoon of dochter dient u in bij de gemeente waar u woont. Het aanvraagformulier hiervoor kunt u op het gemeentehuis of via de website van uw gemeente krijgen. Om voor vervoer in aanmerking te komen, moet de school een verklaring afgeven waarin ze stelt dat de jongere aangewezen is op gebruik van speciaal vervoer. Onze school stimuleert nadrukkelijk zelfstandig reizen. Als dit niet mogelijk of wenselijk is, werkt de school vanzelfsprekend mee aan bovenstaande verklaring.
Graag zelfstandig reizen.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Praktisch

:

Help (nieuw venster)