Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ik ben trots!

 • Ik ben trots! Waarop? Ik wist het zelf natuurlijk allang maar het is toch fijn om, na een bezoek van zo’n belangrijke partner in het onderwijs, je te kunnen realiseren dat je inderdaad zo trots mag zijn! De Toekomst is een fijne school....
In een gesprek met één van de inspecteurs, die in december 2016 onze school bezochten, geven onze leerlingen onze school hoge cijfers. Ze hebben het fijn op De Toekomst. De inspecteur is vrolijk geworden van onze leerlingen die zo goed konden omschrijven hoe De Toekomst onderwijs geeft.  Het werd heel duidelijk dat wij op onze school aandacht besteden aan burgerschap.
Dat wij, juist bij onze leerlingen, werken aan een brede ontwikkeling waarin onder andere ruimte is voor het bespreken van allerlei gebeurtenissen in de wereld, is krachtig volgens de inspecteur. Wij leren onze leerlingen normen en waarden die verder gaan dan taal en rekenen. Wij hebben aandacht voor pestgedrag en leren onze leerlingen respect voor elkaar te hebben. De leerlingen hebben aangegeven zich gestimuleerd te voelen en zien dat wij de leerlingen aanspreken om op een volgend ontwikkelingsniveau te komen.
Dat onze leerlingen dat hebben aangegeven, daar  ben ik heel, heel trots op!
 
Ten aanzien van het didactisch handelen doen we het als school goed! We zijn heel sterk bezig om de leerling verder te helpen, dit is door de inspectie bij alle leerkrachten gezien. De leerlingen worden actief aan het werk gezet en wij benutten onze leertijd goed. Het pedagogisch klimaat op onze school is zeer positief, de leerlingenraad is hier ook een goed voorbeeld van.  Volgens de inspectie weten de leerkrachten heel goed waarvoor er gewerkt wordt met de praktijkvorming en stage. De invoering van de ‘Borislijn’ is goed, vindt de inspectie, het proces dat achter deze praktijkvorming zit, is indrukwekkend.
Nou, ik vind dat nogal wat, ook iets om trots op te zijn!
 
Weet u waar trots voor staat? Volgens het Van Dale woordenboek staat het voor;
·         (minachtend) een te hoge dunk van zichzelf; hoogmoed
·         (in positieve zin) zelfbewustheid, eergevoel
·         persoon of zaak waarop mensen trots zijn
 
Misschien zou je bijna denken dat we door deze positieve feedback een te hoge dunk van onszelf zouden krijgen, maar we zijn op De Toekomst gewoon trots op onze school. We zijn zelfbewust en zien nog steeds de ontwikkelpunten voor onze school waarmee we het onderwijs voor onze leerlingen verder kunnen verbeteren.
Dat doen wij met elkaar, ik ben bijzonder trots op ons hele team!
 
En dat mag ook wel eens een keer gezegd worden J
 
Paula Janssen
Teamleidster

 

Column

:

Help (nieuw venster)