Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Elke dag een nieuwe kans

 • Elke dag een nieuwe kans……. Vrijheid, rust, ontspanning, fouten mogen maken, zelfvertrouwen, ruimte, groei, onvoorwaardelijke ondersteuning, transformatie, verandering, ONTWIKKELING, veilig, betrokken, duurzaam, warm.
Dit komt bij mij op als ik me realiseer wat “elke dag een nieuwe kans” voor mij inhoudt.
Wat doet het met u?
 
Elke dag een nieuwe kans krijgen, betekent elke dag je mogelijkheden en kwaliteiten kunnen ontdekken. Steeds opnieuw weer kijken waar je kansen liggen. Elke dag je capaciteiten en talenten kunnen uitbouwen en dus oneindig veel toekomstmogelijkheden…….
Alles wat begint heeft kansen in zich!
Wat zou het voor u en voor mij betekenen als we altijd en overal die kansen zouden zien en die kansen zouden grijpen?

Kansen liggen niet altijd zo voor het oprapen, we kunnen wèl zelf kansen creëren.
Op onze school werken we hard aan het creëren van kansen voor onze leerlingen. Voor ons houdt dit in dat we kansen zien voor een toekomst waarbij onze leerlingen, binnen hun mogelijkheden, zelfbewust deel gaan uitmaken van en bijdragen leveren aan de maatschappij als burger en mens.

Onze leerlingen verdienen de beste ondersteuning om hun talenten te ontwikkelen waarmee ze hun eigen kansen kunnen creëren. Alles wat wij doen, moet zinvol zijn voor de toekomst van onze leerlingen. We doen er dan ook van alles aan om De Toekomst voor onze leerlingen een veilige en prettige school te laten zijn. Een school waar iedereen zich veilig en thuis voelt en daardoor de kans krijgt zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Volgens de Onderwijsraad is het voor gelijke onderwijskansen van belang dat alle leerlingen ook werkelijk moeten kunnen laten zien wat hun talenten zijn. Het gaat om kansengelijkheid en gelijke kansen voor iedereen op het best mogelijke onderwijs.

“Iedereen is een genie, maar als je een vis beoordeelt op zijn vermogen om in een boom te klimmen, zal hij zijn leven lang denken dat hij nutteloos is.”
- Albert Einstein -

Albert Einstein was een belangrijk wetenschapper die ook uitspraken heeft gedaan over persoonlijke groei. Wat Einstein met deze uitspraak in mijn ogen bedoelt, is dat niet iedereen hetzelfde kan bereiken. Ieder individu heeft zijn of haar eigen talenten, kwaliteiten en mogelijkheden.

Het is aan De Toekomst om deze talenten bij de leerlingen verder te ontwikkelen, hiervoor krijgen onze leerlingen iedere dag weer nieuwe kansen. Wij stimuleren hen om hun kansen te grijpen!

En wat doet u met uw kansen?
Paula Janssen
September 2018
 

Column

:

Help (nieuw venster)