Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Vertrouwenspersoon

 • Op onze school creëren wij een schoolklimaat waarbinnen geen plaats is voor seksistisch en ander discriminerend en/of intimiderend gedrag.

Vertrouwenspersoon

Mocht u of uw zoon of dochter toch geconfronteerd worden met ongewenst gedrag, maak dit dan bespreekbaar met de leraar, de directie of de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft een speciale taak in het begeleiden en adviseren van leerlingen en ouders bij ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon geeft bijvoorbeeld advies over mogelijke vervolgstappen. De interne vertrouwenspersonen op school zijn Caroline Vree en Cindy Bakker. U kunt ook een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon van De Onderwijsspecialisten of op de landelijke vertrouwensinspecteur.

Interne vertrouwenspersonen

Cindy Bakker
cindy.bakker@toekomst-ede.nl
T 0318 - 610481

Caroline Vree - van Laar
c.vree@toekomst-ede.nl
T 0318 - 610481

Externe vertrouwenspersoon

Chiene Hulst
M 06 - 45 43 42 66
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl

Cor van Duinhoven
M 06 - 11 35 52 80
corvanduinhoven@externevertrouwenspersonen.nl

Landelijk vertrouwensinspecteur

Bij klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik en ernstig psychisch of fysiek geweld of signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme, e.d.
T 0900 - 111 31 11

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)