Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Privacy

Informatie over jongeren

Hiervoor hanteert de school twee duidelijke en eenvoudige regels:
 1. Zonder schriftelijke toestemming van ouders of van de jongeren van 18 jaar en ouder, verstrekt de school geen informatie aan derden. Waar het gaat om medische gegevens geldt dit vanaf 12 jaar.

 2. De wettelijke vertegenwoordigers hebben recht het dossier in te zien.

Film en foto’s

Om privacyredenen heeft De Toekomst de volgende richtlijnen voor foto en film vastgesteld:
 1. Beeldopnames voor directe begeleiding: hiervoor vragen wij geen toestemming aan ouders. Deze opnames gebruiken we alleen in school.

 2. Foto- en filmopnames voor publicatie: wij vragen alle ouders eenmalig toestemming voor het maken van opnames van hun kind, voor publicaties, zoals in de schoolgids, de nieuwsbrief en op de website. Wijziging kunt u schriftelijk of per e-mail doorgeven aan de teamleider.

 3. Opnames bijzondere activiteiten: ouders mogen opnames maken van speciale activiteiten op school. Deze opnames mogen ze uitsluitend in huiselijke kring vertonen. Ouders wordt vriendelijk verzocht deze opnames niet via de sociale media te verspreiden.

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)