Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Identiteit en speerpunten

 • De Toekomst heeft een protestants-christelijke signatuur. Vanuit die signatuur richten we ons op respect, gelijkwaardigheid en volwaardig mens-zijn. Wij zijn een open school waar iedereen welkom is en ruimte krijgt om zichzelf te zijn.

De onderstaande drie uitgangspunten vormen de basis van ons onderwijs:

Focus op de leerling

Alles wat wij doen, moet zinvol zijn voor de toekomst van de jongere. Het toekomstperspectief dat de jongere, zijn ouders en de begeleiders voor ogen hebben, is leidend voor het onderwijsaanbod.

Gelijkwaardigheid

Iedereen is gelijkwaardig en wordt als zodanig behandeld. Wij gaan respectvol met onze jongeren om en verwachten van de jongeren dat zij respectvol met anderen omgaan.

Doen wat werkt

Het doel bepaalt de actie. We stoppen met wat niet werkt. We onderzoeken de dingen die wel werken, om daarvan te leren.​

 

Onze School

:

Help (nieuw venster)