Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

In cijfers

 • De school, de jongere en ouders bepalen in overleg het moment van schoolverlaten en uitschrijving.

Uitstroom

De meeste jongeren verlaten onze school als ze tussen de 18 en 20 jaar zijn. Van de 15 leerlingen die in 2013 en 2014 zijn uitgestroomd is de plaatsing van de jongeren in dagbesteding of arbeid succesvol geweest. De norm van de school is dat 90% van de leerlingen daadwerkelijk volgens het uitstroomprofiel uitstroomt.

Opbrengsten

uitstroom.jpg

Inspectie van het Onderwijs

Tijdens het laatste inspectiebezoek heeft de Inspectie van het Onderwijs onze school beoordeeld als voldoende en een basisarrangement toegekend.
 
 
 
 
 

 

Onze School

:

Help (nieuw venster)