Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Leeromgeving

 • Wij willen een voor iedere leerling zo optimaal mogelijke leeromgeving creëren.

Hoe doen we dat:


- leerlijnen te hanteren met een logische opbouw van de lesstof en een 
  doorgaande lijn tijdens de hele schoolperiode;
- de lokalen zo in te richten dat we het leren stimuleren in een passende
  omgeving;
- een grote diversiteit aan materialen en werkvormen te gebruiken. Hiermee
  streven we naar een goede aansluiting bij de leerstijl en de leerbehoeften 
  van de leerling;
- het gebruik van didactische methodes als Teach Like A Champion en het
  Directe Instructie Model.

Onze School

:

Help (nieuw venster)