Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Het Team

Ons team bestaat uit specialisten. Naast leraren en assistenten verzorgen en ondersteunen verschillende mensen het onderwijs. Dit zijn praktijkondersteuners, mensen van het stagebureau, vakleraren, een orthopedagoog, een logopedist, een intern begeleider en een psychologisch medewerker het onderwijs.

 
De schoolleiding ligt bij de directeur en de teamleider. Bovendien hebben we een administratief medewerker en een conciërge. We maken ook gebruik van diensten van specialisten van buiten de school. Dit zijn een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een schoolarts en een schoolmaatschappelijk werker.

Directeur

Jos Schleedoorn
T 0318 - 61 04 81

Teamleider

Paula Janssen
T 0318 - 61 04 81

Het Team

:

Help (nieuw venster)