Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Uitstroomrichtingen

 • Als een jongere van school gaat, zijn er twee uitstroommogelijkheden: dagbesteding of (gedeeltelijk betaalde) arbeid.

Onze ambitie

De ambitie van De Toekomst is zo veel mogelijk toe te leiden naar duurzame (betaalde) arbeid. Het devies is dan ook: duurzame (gedeeltelijk) betaalde arbeid als het kan - dagbesteding als het moet. In overleg met de jongere en zijn ouders brengt de school een advies uit over de mogelijkheden die er zijn. Daarbij houden we rekening met de wettelijke verplichtingen.

Gemeente

De gemeente heeft een leidende rol bij de aanmelding voor dagbesteding, beschut werk en (gedeeltelijk) betaalde arbeid.
U kunt bij uw eigen gemeente navragen hoe uw gemeente dit organiseert. Jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs kunnen, als dat gewenst is, zonder beoordeling worden opgenomen in het Doelgroepenregister als zij arbeidsvermogen hebben. In dit doelgroepenregister staan mensen die tot de doelgroep van de garantiebanen behoren. De school kan u hierbij helpen en adviseren.

Opbrengsten
De school, de jongere en ouders bepalen in overleg het moment van schoolverlaten en uitschrijving. De meeste jongeren verlaten onze school als ze tussen de 18 en 20 jaar zijn. Van de 25 leerlingen die in 2015 en 2016 zijn uitgestroomd is de plaatsing van de jongeren in dagbesteding of arbeid succesvol geweest. De norm van de school is dat 90% van de leerlingen daadwerkelijk volgens het uitstroomprofiel uitstroomt.
  
 
2015-2016
2014-2015
totaal aantal leerlingen die zijn uitgestroomd
25
22
ander voortgezet speciaal onderwijs
 
 
praktijkonderwijs
 
9,1%
mbo
 
 
arbeid
16%
27,3%
dagbesteding
64%
45,5%
overig
20%
4,5%
onbekend
 
13,6%

uitstroom

:

Help (nieuw venster)