Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Stage

 • Alle jongeren doorlopen tijdens hun schoolperiode een gefaseerd stagetraject.

Stage

Alle jongeren doorlopen tijdens hun schoolperiode een gefaseerd stagetraject. In de onderbouwgroepen start iedere leerling met een stage binnen de school. In de middenbouw nemen de leerlingen deel aan de LOL-stage (Leren Op Locatie). Deze stagevorm bestaat uit begeleid kennismaken met werk of dagbesteding in de praktijk. Onder leiding van een medewerker van de school werkt een groep leerlingen één dag per week binnen een bedrijf of een vorm van dagbesteding. Aan het eind van de middenbouw en in de bovenbouw lopen leerlingen individueel stage. Deze stage mag zich in de bovenbouw uitbreiden naar vier dagen in de week.

Alle stages zijn gericht op het trainen van de werkprocessen zoals die in het Boris-project worden aangegeven. Deze processen zijn afgeleid van de mbo-werkprocessen. Als een van onze jongeren een werkproces volledig beheerst, kan het stagebedrijf hiervoor een door de branche erkende Praktijkverklaring opstellen en afgeven.

Het stagebureau van De Toekomst coördineert de stage. Voor stages buiten school sluiten we een stagecontract af. Op verschillende momenten in het jaar bezoeken de stagecoördinator en de mentor van de leerling de stageplek.
 

Stagebureau

Het stagebureau van De Toekomst coördineert de stage. Voor stages buiten school sluiten we een stagecontract af. Op verschillende momenten in het jaar bezoeken de stagecoördinator en de mentor van de leerling de stageplek.
Het stagebureau onderhoudt nauw contact met de gemeente Ede, het UWV, het Werkbedrijf, MEE en re-integratiebedrijven. Het UWV schakelt de jobcoaching in op een betaalde arbeidsplek. Verschillende oud-leerlingen worden in hun werktraject nog geruime tijd (in ieder geval twee jaar) gevolgd door de stagecoördinator.

Scholing elders
Het is mogelijk dat een leerling naar het praktijkonderwijs of een niveau 1-opleiding op het ROC A12 gaat. Ook dan is zorgvuldige begeleiding beslist noodzakelijk. Een leerling kan overgaan naar het ROC als we gezamenlijk (leerling, ouders en school) constateren dat een jongere niet optimaal baat heeft bij het onderwijs dat wij verzorgen en betere toekomstkansen heeft bij een andere opleiding. In deze gevallen kijken we niet alleen naar de leer­prestaties van de jongere. We kijken ook nadrukkelijk naar de sociale weerbaarheid en vaardigheden die nodig zijn om te kunnen floreren en een veilig gevoel te hebben in een minder beschermde leeromgeving.
 

(Begeleid) aan het werk

De ondersteuning op stage of werkplekken loopt in eerste instantie via de mentor van de leerling en de stagecoördinator.
​​​​

Ons onderwijs

:

Help (nieuw venster)