Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Onderwijsprogramma


Op basis van de kerndoelen voor het voortgezet speciaal onderwijs heeft het Centrum voor Educatieve Dienstverlening (CED) leerlijnen ontwikkeld. Deze leerlijnen zijn richtinggevend voor ons onderwijs. Iedere leerling volgt een leerroute die past bij zijn mogelijkheden. Dit gebeurt op basis van het persoonlijk ontwikkelingsperspectiefplan.
 
Duidelijke gerichtheid op de praktijk
Voor de meeste leerlingen in de onderbouw bieden we ontwikkelgebieden als taal en rekenen als afgebakende leervakken aan. In de verdere schoolloopbaan integreren we deze gebieden steeds meer in de praktijkvakken. De praktijkvakken zijn verdeeld in de uitstroomsectoren:
-  Horeca, Voeding en Voedingsindustrie,
-  Plant en (Groene) Leefomgeving,
-  Bouwen, Wonen en onderhoud,
-  Dienstverlening en Zorg,
-  Product en Proces.
 
Aandacht voor de totale ontwikkeling van de leerling
Naast de bovengenoemde vakken volgt iedere leerling zijn hele schoolloopbaan wekelijks trainingen in sociale vaardigheden, trainingen ‘leren leren’, lessen burgerschap, lessen creatieve ontwikkeling en lessen sport en bewegen. In de midden- en bovenbouw komen daar nog lessen werknemersvaardigheden bij en het krijgen van een realistisch zelfbeeld.
 
Onderbouwgroepen
De leerlingen volgen een programma waarbij er veel aandacht is voor een geleidelijke overgang van speciaal onderwijs naar het praktijkgerichte voortgezet speciaal onderwijs. Ze maken als groep kennis met de diverse praktijkvakken.
 
Middenbouwgroepen
In deze fase volgen de leerlingen vaker vaklessen buiten hun groep. De lessen richten zich op het aanleren van basisvaardigheden en basiskennis van het praktijkvak (bijvoorbeeld leren schoffelen). Daarnaast ontwikkelen leerlingen algemene werknemersvaardigheden (bijvoorbeeld leren omgaan met werktijden en pauzes).
 
Bovenbouwgroepen
Deze leerlingen volgen, naast een uitgebreid stageprogramma, lessen die aansluiten bij hun domeinkeuze en stage. Daarnaast is er veel aandacht voor burgerschapsaspecten en voorbereiding op arbeid of dagbesteding.

​​​

Ons onderwijs

:

Help (nieuw venster)