Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Cultuur en bewegingsonderwijs

 • Sport en cultuur nemen een belangrijke plek in binnen ons onderwijs.

Cultuur- en bewegingsonderwijs

Sport en cultuur nemen een belangrijke plek in binnen ons onderwijs. Wekelijks krijgen alle leerlingen gymlessen. Daarnaast neemt onze school jaarlijks deel aan de sportdag van het landelijke sportprogramma Special Heroes. Het doel is om de leerlingen te stimuleren meer te bewegen en hen de mogelijkheid te bieden zich aan te sluiten bij een vereniging. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de leraar sport en bewegen Bouke Bisschop
(zie ook www.specialheroes.nl​).

 
We houden ons meer dan gemiddeld bezig met sport en gezondheid. Daarom heeft de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) ons officieel gecertificeerd als sportactieve school.
 
Ook kunst en cultuur vinden we belangrijk. We bieden leerlingen verschillende expressieve vakken binnen school. Ook stimuleren we hen om deel te nemen aan culturele activiteiten buiten school. Jaarlijks hebben wij twee cultureel-creatieve projectweken. Wij werken hiervoor vaak samen met Kunstencentrum Cultura. Ook doen we mee aan het programma Cultuureducatie Met Kwaliteit. In dit programma werken overheden, culturele partners en het onderwijs samen.

cultuur en bewegen

:

Help (nieuw venster)